Kn Paradise Cam Ranh cuộc sống chan hòa cùng thiên nhiên

logo-takara-1-min

Biệt thự tứ lập Kn Paradise Cam Ranh Biệt thự tứ lập là một cụm công trình gồm bốn biệt thự tạo thành một khiến trúc tổng thể nhưng có thể được xây dựng tách rời nhau. Kiến trúc và công năng sử dụng của mỗi căn là giống nhau, nhưng ưu điểm của loại … Read more